Zelfleiderschap

Live Coaching

Ik help kennis ondernemers

met zelfleiderschap.

Zelfleiderschap

Overstijg jezelf met zelfleiderschap!

Het is nog niet te laat…..om je persoonlijke mindset te herkaderen en lichaamsbewustzijn te vergroten!” Als je persoonlijk of als kennis ondernemer werkelijk wilt veranderen moet je niet blijven doen wat je altijd deed en dan toch een andere uitkomst verwachten.

Zelfleiderschap is er uiteindelijk voor iedereen die de kwaliteit van het eigen leven wil vergroten en de invloed op eigen omstandigheden wil aanwenden daar waar het kan.


Zelfleiderschap gaat over ‘jezelf leiden’. Jezelf richting geven, verantwoordelijkheid nemen en jezelf in beweging krijgen (en houden) om richting je doelen te werken. Het is het gericht op wie je bent, je zijn, je missie, je visie, je waarden, je (belemmerende )overtuigingen, je drijfveren en (non) verbale communicatie en gedrag. Focus op je ongekende vermogens!


Ik confronteer je met blinde vlekken, onbewuste patronen en zelfsabotages, terwijl je ze definitief DOORBREEKT.

Ik leg principes uit en reik jou krachtige tools en bewezen methoden aan om op een unieke een inspirerende no-nonsense werkwijze. Ik help je als ervaren coach persoonlijk, om in moeilijke tijden weer rust, richting, perspectief en houvast te krijgen.

NIEUWSCHIERIG ZIJN IN JEZELF

De beste momenten in je leven beginnen met de gedachte "Fuck it, ik doe het gewoon". Ik word een opmerkelijk hoogwaardige kennis ondernemer. En perform mij op de hoogste level. Straight-to-the-point, maar integer. Mijn missie is dat je als kennis ondernemer je potentieel bevrijdt. Ik zal je met mijn volle aandacht helpen in je zoektocht naar een optimale vitaliteit, gevoel van vrijheid, persoonlijke performance, geluk en succes.


Ben jij nieuwsgierig naar je mentale en fysieke batterijen, non-verbale, gevoelsmatige en emotionele factoren?:


IK zie, Ik zie, wat jij (nog) niet ziet en hoor je innerlijke kritische stem meepraten! Hoe nieuwsgierig ben je in jezelf?


Nieuwsgierig zelfleiderschap is een nieuwe dimensie. Je zult de meest uitdagende en situaties aan kansen ontdekken om jezelf te motiveren en bevlogen high value te ondernemen en (be)leven. Ik coach je persoonlijk op basis van Zelfreflectie en op basis van je eigen verantwoordelijkheid. Je neemt jezelf hierbij heel serieus.


Dit is de plek waar je schaamteloos bewust en onbewust wordt van je zijn, hoe je met focus, mentaal en non-verbaal gedrag, inlevend en authenticiteit, integriteit, betrokkenheid effectief kunt communiceren met je ideale high value klant! 

Wat levert Zelfleiderschap je op?

null

 • Het is de sleutel tot persoonlijke groei en ontwikkeling, mentale veerkracht en levenskwaliteit.
 • Een creatieve vorm van werken, waardoor je in dieper contact en bewuster wordt van jezelf.
 • Meer regie over jezelf en zelfvertrouwen
 • Je krijgt meer zelfinzicht in je non-verbale gedrag en onbewuste patronen
 • Je gaat je persoonlijke bron van angsten en gerelateerde spierspanning herkennen - erkennen en krachtig wegnemen
 • Besluiteloosheid omzetten in persoonlijke en high value business keuzes maken
 • Je krijgt meer inzicht in je non - verbale doen van jezelf en anderen
 • Effectieve communicatie; afstemmen op de ander en zeggen wat je wilt zeggen en vragen wat je wilt vragen
 • Reduceren van stress en spanningen

De kracht van een nieuwsgierige Kennis Ondernemer 

 • Werkt in zijn niche met de allerbeste en leukste klanten onder zijn voorwaarden,
 • Verlangt altijd naar financiële vrijheid en streeft naar autonomie,
 • Die werkelijk zijn visie, missie en kernwaarden in beweging brengt en uitdraagt,
 • Daadwerkelijk als high value kennis ondernemer zijn waardevolle expertise waarmaakt,
 • Weet wat werkelijk hem drijft en welke doelen daarin belangrijk zijn,
 • Wat zijn communicatie breinstijl voorkeuren zijn en daarmee klanten op dieper onbewuste niveaus kan begrijpen,
 • Hoe zijn talenten en vaardigheden te hanteren,
 • Waar zijn doorzettingsvermogen vandaan komt, zonder terugval gewoonten,
 • Soms liever een afwachtende houding of controle heeft in bepaalde situaties / momenten indien nodig,
 • Kan schakelen als denker, gevoelig, intuïtief of observerende persoon / kennis ondernemer,
 • Als introvert of extravert persoon kan schakelen als de situatie of juiste moment erom vraagt.

Geef jezelf en kwaliteit van leven hoge prioriteit

Simpel gezegd zijn emotionele triggers in het heden onbewuste ‘herinneringen’ aan vervelende situaties / momenten uit onze jeugd, opgeslagen in ons oerbrein. In een bepaalde context wordt zo’n onbewuste ‘herinnering’ getriggerd, waardoor je voelt wat je voelt, denkt wat je denkt en doet wat je doet.


De meeste mensen proberen door te denken de oplossing voor hun problemen te vinden, terwijl de oplossing meestal in ons onderbewuste, oerbrein huist. Omdat wij blijven hangen in onze gedachten, worden deze gedachten negatieve overtuigingen. Terwijl gedachten de ingang vormen naar (vervelende - onderliggende) gevoelens.


Wanneer die emotionele triggers verdwijnen, verdwijnen ook de bijbehorende gedachten en gedrag. Daarvoor is werk nodig op verschillende lagen van je brein; op mentaal-, emotioneel-, energetisch- en op spiritueel niveau. Waarbij ook niet te vergeten hoe je lichaamsbewustzijn reageert (verkrampt, verstijft, of beklemmend aanvoelt), omdat lichaam en geest zijn één.

Ik wil dat je als kennis ondernemer en persoon inziet wie je ECHT bent en je totale duidelijkheid krijgt met een helder beeld voor ogen.

Doel is als je gaat High Value Ondernemen, je met bewustwording jezelf beter leert begrijpen, om dan ook beter door je potentiële of huidige klant in je niche begrepen kunt worden. Ik coach op mijn eigen unieke kenmerkende no-nonsense manier, zodat ik zonder een ‘template je met mijn inlevende, non-verbale, observerende, analytische en intuïtieve coach blik je daadwerkelijk in beweging krijg en bewustwording bijbreng.

Je zelfbewustzijn, onderbewustzijn en lichaamsbewustzijn ondergaat een enorme transformatie! je Intuïtie ontvangt weer moeiteloos concrete, abstracte en creatieve boodschappen.


STAP IN JE GROOTSHEID!

Wordt meer BEWUST van je levensverhaal, visie, kernwaarden, persoonlijkheid, drive, sterke punten, talenten en vaardigheden. Je gaat persoonlijk met meer zelfvertrouwen en eigenwaarde groeien!


Je gaat oude patronen doorbreken en belemmerende overtuigingen die je in de huidige tijd niet meer dienen loslaten. Je wezenlijke kwaliteiten en drijfveren komen weer terug in het hier en nu. Zo houd je koers over je leven zonder steeds te moeten bijsturen. Wanneer dit gebeurt, zullen ook veel lichamelijke en psychosomatische symptomen verminderen of verdwijnen.


Dit om je gewenste persoonlijke en High Value Businessdoel(en) op basis van je SMARTER leerdoelen daadwerkelijk te bereiken. Ik ga verder dan de gebruikelijke SMART leerdoelen, omdat je met ER (Empowerment - Resultaat) gewenste resultaten moeten beklijven. Je weet dan wat je echt wilt in je leven, waar je wilt zijn en hoe je bewuster met jezelf en anderen wilt omgaan.

Ik maak gebruik van praktische bewezen methoden

Ik werk afhankelijk van jouw probleem, uitdaging of het ontdekken van jezelf (wie ben je en welke kernwaarden en moet je nog ontdekken of bewust van worden). Je gaat dit ontdekken met mijn Life Coach programma op basis van een 3 of 6 maanden programma. Dit doe ik vanuit verschillende neurofysiologische en neuropsychologische benaderingen.


In mijn praktijk RVA neurocoaching heb ik vanaf 2006 - 16  jaar succesvol met bewezen methodieken op basis van de kennis van breinfysiologie en neuro interventies heb gewerkt, waar mijn cliënten van jong tot oud blij van werden.


Ik geloof in het uitrusten van een reeks aan bewezen methoden, om vanuit de huidige situatie van mijn klant de meest geschikte aanpak te bieden om de gewenste blijvende situatie te bereiken. Dit voor elke Persoonlijke Life Coachaanpak werk ik Eclectisch en op basis van zelfleiderschap en brein-gerelateerde non - lineaire wetenschap. 


Elk persoon heeft een eigen levensverhaal, persoonlijkheidstype profiel, persoonlijke eigenschappen en (belemmerende) overtuigingen. En heeft mentaal, emotioneel of dieper gelegen traumatische ervaring(en) meegemaakt en neemt het waar op zijn eigen manier, hoe het informatie verwerkt, beslissingen neemt (denk, gevoel, observatie of intuïtief). En hoe het als persoon of ondernemer in de wereld staat, vanuit zijn eigen perspectief (wereldbeeld).Zelfleiderschap is in de praktijk het opzettelijk beïnvloeden van je eigen denken, voelen en handelen in de richting van jouw doel(en). Ik maak afhankelijk van jouw huidige situatie en doelstelling gebruik van gevalideerde vragenlijsten, eigen no-nonsense aanpak, praktisch bewezen interventies, methoden en modellen.


Ik werk met NLP, MBTI, PMA, RET, EFT, TAT, breinstijl & communicatie voorkeuren, mindfulness en positieve psychologie.


Ik heb sinds 2006 met RVA Neurocoaching paar duizend mensen geholpen. Lees onderstaande interventies, methoden en modellen om met zelfleidershap persoonlijke doelen bereiken. Missie voor mij is nu kennis ondernemers coachen met persoonlijke groei en ontwikkeling, mentale veerkracht en levenskwaliteit / welzijn.

NLP 

Neuro Linguïstische Programmering. Een proces waar persoonlijk veranderen op basis van belemmerende overtuigingen centraal staat . Een methode op het gebied van communicatie voorkeuren, persoonlijk en zelfleiderschap ontwikkeling. Het wordt gedefinieerd als “de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste / onderbewuste fysiologische processen”


Op basis van NLP zal ik de aandacht richten op het doorbreken van negatieve gedachtenpatronen. Ik stel een persoonlijk leerdoel op basis van de SMARTER Programma die bij de kennis ondernemer past! 

Leer op je onderbewuste te vertrouwen.

PMA 

Bij een (lichte) trauma gebeurtenis  / moment heeft je brein in het verleden onbewust (archief / bibliotheek) zintuiglijke indrukken verkeerd opgeslagen. Dit veroorzaakt door trigger momenten in het heden nog steeds voor onrust, stress, angst en onzekere momenten. Je mist controle en voelt je vaak onzeker en machteloos. Dit kan leiden tot uitstelgedrag, zoals met  persoonlijke en zakelijke doelen stellen.


Ik leer hoe je brein voor je te laten werken. En hoe je innerlijke potentie voor jezelf volledig kunt benutten. En de weg voor je persoonlijke groeipad vrij maakt.

RET positieve gedachten

Rationele Emotionele Training (grondlegger Albert Ellis). Tijdens RET coaching staan jouw irrationele gedachten centraal. RET doet een beroep op je gezonde verstand. Het helpt je in anders denken, voelen en doen, waardoor je leert hoe je met problemen persoonlijk en High Value Ondernemen effectiever kunt relativeren. 


Ik maak je bewust van je huidige gedachten. Je gaat actief de confrontatie met mij aan om te onderzoeken of ze wel reëel zijn en ze om te buigen tot meer realistische gedachten. Dit doe ik door vragen te stellen als: hoe kijk je ergens naar? Welke woorden of labels geef je aan je gedachten en waarom? Handel je op basis van feiten of aannames? Wat voel je? Wat doe je? En wat zou je willen doen?”

MBTI persoonlijkheidstypen

Jung ontdekte in zijn analyses dat met MBTI er 16 verschillende persoonlijkheidstypen worden erkend en omschreven. Hoe richt jij als ondernemer je aandacht, hoe neem je informatie op, waarop baseer je beslissingen (denk, gevoel, observatie of intuïtief). Hoe sta je als ondernemer in de wereld.

 • Hoe richt jij je aandacht – je energierichting: introvert of extravert?
 • Hoe neem jij informatie op: zintuiglijk of intuïtief?
 • Hoe neem je beslissingen: rationeel of gevoelsmatig?
 • Hoe sta je in de wereld – leefstijl: controlerend of afwachtend?

Ik leer je nog bewuster te zijn van jezelf, zodat je privé  en met klantrelaties effectiever communiceert en ze écht leert kennen!

Je verlangt naar meer rust, ritme, regelmaat en regie

null

Dit betekent dat je als kennis ondernemer niet bent gemaakt om middelmatig te zijn. Jij liet of laat nog half niet zien wat jij in huis hebt, vanuit je wijze intuïtieve ik. Misschien vergeet je dit af en toe zelf door de drukte van de dag.
Neem voor jezelf de tijd en durf om je mentale, emotionele, fysieke en financiële bestemming in eigen handen te nemen!


De belangrijkste vraag is wie wil ik zijn! Wat maakt jou super waardevol, aantrekkelijk en onvergelijkbaar vanuit jouw unieke potentieel. Wat is jouw persoonlijke blauwdruk?


Wat wordt mogelijk met het behalen van je doel (voor jezelf en anderen). Vervul je doel en passie waar je blij van wordt. Geniet van een High Value leven, zoals jij dat graag wilt!