Persoonlijk Leiderschap in tijden van corona
13 mei 2021 
6 min. leestijd

Persoonlijk Leiderschap in tijden van corona

Wat betekent persoonlijk leiderschap in deze tijd van onzekerheden en steeds veranderende verwachtingen? Welke richting kun je geven als alles onduidelijk is? Hoe blijf je overeind in tijden van crisis. Een verkenning.

Ik vroeg me ten diepste af hoe je het volhoudt als ondernemer als alles zo onder druk staat of onder je handen dreigt af te brokkelen, terwijl je wel verantwoordelijk bent en je heel verantwoordelijk voelt. Wat vraagt dat van je persoonlijk leiderschap? Welke mentale ‘state’ kan je helpen om de stress te weerstaan en het overzicht te bewaren, om rustig en ontspannen te blijven?

Focus op wat binnen je eigen controle ligt. Los op wat je op kan lossen. Improviseer bij wat je niet (direct) op kan lossen. Laat los wat buiten je controle ligt. Want je druk maken over iets wat je toch niet kan veranderen is verspilde energie. Die zaken moet je accepteren, ze zijn zoals ze zijn, en vervolgens loslaten. Concentreer je dus vooral op dat wat binnen de gegeven omstandigheden wèl mogelijk is, wat wèl binnen jouw controle valt.

Het tweede is om vooral positief te blijven, te focussen op wat er wel klopt, wat er wel goed gaat. Daar zit, weten we, nu eenmaal meer energie in dan in een focus op het negatieve, op wat er niet klopt, wat ontbreekt. Focus op wat buiten je controle ligt en je daar druk over maken, gaat overigens meestal direct gepaard met een negatieve kijk, op wat er allemaal mis dreigt te gaan, wat er allemaal fout loopt en de consequenties daarvan. Die combinatie van buiten controle en mismatch is een energie killer van formaat, een garantie voor nachtelijk gepieker. Dus, blijf positief kijken.

Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet maar al te goed hoe ik geraakt kan worden als mijn kernwaarden geraakt worden door anderen of omstandigheden. Als ik het idee heb dat mijn levenswerk, wie ik ben, plots onder druk komt te staan. Dan voelt loslaten als jezelf weggeven, de verbinding met jezelf verbreken. Dan ‘mag’ je van jezelf niet loslaten want dat is verraad aan jezelf. In zo’n situatie zijn we geïdentificeerd: wat ik doe heb ik tot mijn identiteit, tot wie ik ben, gemaakt.

In NLP taal gaan we spreken in termen van logische niveaus. We hebben in zo’n situatie dat wat we doen (niveau van gedrag), opgetild naar wie we zijn (niveau van identiteit), ik ben ondernemer. Als je je aangevallen voelt op het niveau van identiteit dan ervaar je dat als heftig en bedreigend. De remedie is juist dan, ga DOWNCHUNCKEN (Het bewegen van een abstract naar een concreter niveau noemen we down chuncken): ‘dit is niet wat ik ben, dit is wat ik doe. Ik kan ook iets anders gaan doen. Ik ben mijn emoties niet, ik heb emoties en ik kies er zelf voor om te voelen wat ik wil voelen’.

Vaak ervaren we in dit soort situaties van bedreiging dat we het slachtoffer zijn van de omstandigheden. In het slachtofferschap creëren we een oorzaak-gevolg relatie. De oorzaak van onze gedachten en gevoelens, van onze reactie op de omstandigheden, leggen we buiten onszelf neer. We hebben geen keuzes meer en worden bepaald door iets buiten onszelf.

Het moge duidelijk zijn, het slachtofferschap is een energielek van jewelste. In een oud boek ben ik jaren geleden een techniek tegengekomen die gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw ‘state’. Daar zit een interessante en behulpzame overtuiging achter, die helpt om zelf in charge te blijven over jezelf.

Er bestaat geen oorzaak gevolg relatie tussen mijzelf en deze situatie. Ik heb de volledige keus hoe ik op die situatie zal reageren in innerlijke respons (gevoelens en gedachten) en uiterlijke respons (acties). En ik neem de volle verantwoordelijkheid voor die respons en de consequenties die dat heeft. Probeer het eens uit en ervaar wat het je brengt in moeilijke situaties.

Persoonlijk leiderschap is geen functie, alhoewel er vaak zo over wordt gedacht, het is een proces. Als functie tillen we persoonlijk leiderschap naar het niveau van identiteit en daar start zoals we gezien hebben het proces van identificatie. Het betekent ook voor leven van de kernwaarden (van je bedrijf) en jezelf stimuleren. En volgens die kernwaarden te handelen.

Persoonlijk leiderschap biedt ook perspectief, een aantrekkelijk beeld van de toekomst. In deze pandemie dus een beeld van wat er (op termijn) ten positieve gaat veranderen, welke positieve transformatie er plaats vindt. Een beeld waar mensen zich graag aan willen verbinden, waar ze aan bij willen dragen.

Holding the space

Holding the space vraagt om mentale ‘states’: focus op eigen controle, blijf positief, de-identificeer. Neem de volle verantwoordelijkheid voor jezelf! Het Amerikaanse begrip ‘holding the space’ betekent zoiets als: liefdevol ruimte openhouden, zodat je als professionele coach of kennisexpert anders de weg naar groei of de oplossing van een probleem kan vinden.

Er is nog een aspect van Holding the space. Transparantie over je overwegingen en de aanpak die je neemt. Voortdurend uitleggen waarom oplossingen nodig zijn, begrip tonen voor de manier waarop we perspectief bieden. Tonen waar ‘verzet’ zinloos is en waar wel of niet beïnvloedings-ruimte zit.

Wat zijn waarnemingsposities (Jouw perspectief)Jouw perspectief

Waarnemingsposities zijn in tijden van deze corona crisis een behoorlijke uitdaging. Ik zie vaak de neiging om vanuit eerste positie (geassocieerd) te gaan handelen en vervolgens het zicht op de tweede, derde en vierde positie kwijt te raken en daarmee letterlijk de verbinding te verliezen. Waarnemingsposities hebben te maken met verschillende gezichtspunten die je kunt innemen in relatie tot iemand anders. Holding the space gaat om het continu in stand houden en voeden van de verbinding.

De vierde positie is een ‘wij’ positie, en wordt gekenmerkt door het gebruiken van de eerste persoon meervoud – ‘wij zijn, ‘ons,’ enz. Hoewel hij niet bij de oorspronkelijke groep van waarneemposities zat (eerste positie – zelf, tweede positie – ander, derde positie – waarnemer), is de vierde positie net zo fundamenteel. Hij is essentieel voor persoonlijk leiderschap. Wees onverschrokken jouw unieke zelf

Het is nog niet zo makkelijk om dit in de praktijk te brengen. Dat vraagt oefening. Dat vraagt om steeds weer jezelf terug te brengen naar deze mentale ‘state’ als er weer onverwachte dingen gebeuren of als je de greep dreigt te verliezen. De remedie: je emoties vormen de trigger. Dus eerst pas op de plaats, onderzoek die emoties, wat wordt er zo geraakt(?), de-identificeer. Ga naar de vierde waarnemingspositie, observeer jezelf in het grotere systeem, bepaal wat er binnen je controle ligt, blijf positief, neem in het grotere geheel de volle verantwoordelijkheid voor jezelf. En doe wat je te doen staat.

Luister naar jouw unieke innerlijke zelf!


Ronald van Akkeren,

Businesscoach, High Value Businesscoach, personal coach, inlevend, empathisch, betrokken, positief, vooral ook confronterend (reflectie / feedback) waar jij van leert, 30 jaar ondernemer, Breinexpert, High Value Sales, NLP coach, mindset, positionering, Jouw overtuigingen ter discussie stellen en indien nodig positief en realistisch herkaderen.   

Persoonlijk High Value Business jaarprogramma en coachtraject. Spreekt dit jou aan? Ben je er klaar voor? Neem dan geheel contact met mij op voor een GRATIS GROEIGESPREK

Bespreken jouw gewenste uitdaging en voelen of we matchen.
Over de schrijver
Reactie plaatsen