Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Deze disclaimer van Ronald van Akkeren, High Value Business & Life coach en het onderstaande is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, zijnde van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als ook op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Ronald van Akkeren, High Value Business & Life coach streeft naar duidelijkheid en volledigheid in het verschaffen van informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


Bezoekers van de website van Ronald van Akkeren, High Value Business & Life coach kan dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website.


Uiteraard doet Ronald van Akkeren, High Value Business & Life coach alle inspanningen om een goed functionerende, betrouwbare, actuele en tot in de puntjes correcte site te maken, echter kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Hij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ronald van Akkeren, of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Je mag de link naar de website delen op social media, mits dit in gepaste context gebeurt.