Hoe ons oerbrein kan helpen bij positionering en autonomie
17 oktober 2022 
3 min. leestijd

Hoe ons oerbrein kan helpen bij positionering en autonomie

Welke breinpositie neem je in bij je potentiële klant?

We gaan kijken welke breinpositie en breinstijl je inneemt en waarneemt bij je ideale klant?  Hoe help je je klanten van A naar B en waarmee? Welke #1 wil je precies zijn? In welke markt? Ons oerbrein hoort graag bij gelijkgestemden. Het vakgebied is te omschrijven als 'onderzoek naar de effectiviteit van marketing en marketingboodschappen. 

Consumenten en ondernemers reageren het beste op reclame en marketing teksten waarin zij henzelf en hun emotie hierin herkennen. Speel dus altijd in pijnpunten en emotionele gevaren.

Ons Oerbrein

De amygdala gelegen naast de hippocampus en onder de hersenbalk (verbinding tussen linker en rechterhersenhelft) is een amandelvormige structuur die betrokken is bij het aansturen en verwerken van verschillende emoties (paniek, angst. Angst- en stressgevoelens) die jij soms ervaart, worden dus door dit hersengebied getriggerd., en maakt deel uit van het limbisch systeem (midden van onze hersenen / tussen de oren).

Het zorgt vaak voor uitstelgedrag, dat ooit door een vervelende gebeurtenis is ontstaan en je nu in deze huidige tijd wil beschermen, maar vaak in deze tijd niet meer dient En dat is vervelend om een doel te bereiken.

Onze hersenen bestaan uit het oerbrein (reptielenbrein) en het mensbrein (moderne brein). Het oerbrein werkt met instincten en emoties. Het mensbrein (cognitie) werkt met analyseren, programma's maken, keuzes en beslissingen vanuit je verstand. Door beide delen van het brein te begrijpen kun je ze beïnvloeden en gebruiken om je marketing te verbeteren. Hoe jij hiermee je marketing verbeteren.


Positionering vanuit ons oerbrein

Positionering vanuit ons oerbrein is dan ook een belangrijk onderwerp in ons vakgebied. Hoe doe je dat slim? Het oerbrein hoort graag bij een groep gelijkgestemden! Wat altijd onwijs goed werkt op website zijn succesverhalen Dat werkt op ons oerbrein die graag bij de groep hoort. Mensen zijn nu eenmaal kuddedieren. Dat zijn we al vanaf het begin der tijden; dat heeft dus alles met dat oerbrein te maken.

Modern mensenbrein helpt oerbrein. Gelukkig hebben we een modern, krachtig instrument tot onze beschikking: De prefrontale cortex. Daar liggen vermogens opgeslagen, die ons kunnen helpen om gedrag, waar communicatie er een is, te ontwikkelen dat door anderen als veilig(er) wordt ervaren. Die kunnen we leren inzetten om onze verwachtingen te managen en gedrag te leren kiezen dat autonomie verhoogt.

Een paar van haar praktische adviezen:

 • Ontspan regelmatig: In rusttoestand komen juist de breingebieden in actie die de lange termijn overzien. Wie zich regelmatig gericht ontspant, is dus beter bestand tegen negatieve trigger verleidingen.
 • Ga mediteren: Het is bewezen dat meditatie leidt tot meer hersencellen in de prefrontale cortex, ons belangrijkste hersengebied als het gaat om impulsbeheersing, planning en doelen stellen.

Eigenschappen van het oerbrein om mee te werken

 • Ons oerbrein denkt in energie
 • Het is gevoelig voor directe beloning (het kan niets uitstellen).
 • Het werkt met instincten en impulsen.
 • Het gaat het liefst meteen zitten.
 • Het heeft een weerstand tegen verandering.
 • Werkt graag in patronen en “op de automatische piloot”.
 • Het wil bij de groep horen.
 • Het is bang om te falen.
 • Het is reactief.

Van deze eigenschappen kun je in je marketing handig gebruik maken!


Alles draait om de kern voor differentiatie

Het proces is gericht op het verwerven van een breinpositie bij klanten. Hoe onderscheidt een ondernemers zich van concurrenten? Dit moet in het kort te benoemen zijn anders is het niet helder in de ogen van klanten. Vanuit dat kader kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van de positioneringsdriehoek.

Essentieel is om een duidelijke positie bij een klant te hebben. Vanuit dat kader kijken we naar welke doelgroep belangrijk is en waar de zwaktes van de concurrentie zitten. In dit geval spreken we over de differentiatiebasis van je bedrijf. 

Vanuit het perspectief van businessmodellen kunnen ook onderscheidende differentiatievoordelen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van unieke kennis of vaardigheden of toegang tot communities of andere netwerken.

Bij positioneren draait het vooral om de plaats die je inneemt in het brein van een klant. Als een ondernemer een goede positionering heeft is het ‘on top of mind’ bij zijn doelgroep. In dit geval ben je als ondernemer dan onderscheidend ten opzichte van concurrenten. Een goede positioning kan je als High Value ondernemer veel voordelen opleveren. Maar vergeet dan niet dit als bedrijf waar te maken.

Persona: handvatten om je in je klanten te verplaatsen

Persona’s helpen je vervolgens om je beter in klanten te verplaatsen. Ze zijn altijd fictief. Een persona vertelt het verhaal van een specifieke doelgroep / niche. Dat geeft data een gezicht, je klant gaat er meer door ‘leven’. Door het schetsen van de context van deze persona’s en het verrijken van het beeld van de doelgroep met aanvullende informatie, zorg je ervoor dat de mensen die met persona’s werken zich makkelijker kunnen inleven, dat ze sneller begrijpen wat iemand nodig heeft.

Met persona’s heb je dan meestal voornamelijk handvatten voor hoe je klanten bedient: bejegening, tone of voice, kernboodschappen in je niche et cetera.

 • Wat zien we de persona doen, zeggen of vinden? (oftewel: gedrag)
 • Wat kenmerkt zijn situatie, leefwereld of zelfs zijn dagelijks leven? (noem het ‘omstandigheden’)
 • Waarom een klant de voorkeur zou moeten hebben voor jouw product of dienst.
 • De uitwerking heeft betrekking op de doorvertaling van strategische keuzes naar een positionering.
Over de schrijver
Trauma - Burn-out Coach | High Value Ondernemerscoach | Neurocoach | Zelf en Breinleiderschap. Eclectisch Psychosomatisch Maatwerk | Stress, Energie en Timemanagement. Ik ben inlevend, intuïtief, analytisch, observerend, empathisch, betrokken, positief en geestig! Mijn persoonlijke kernwaarden zijn, Vertrouwen - Verbinding- Verantwoordelijkheid en Vrijheid.
Reactie plaatsen