Wordt met je Trauma weer meester over je eigen brein
24 augustus 2022 
in Brein
3 min. leestijd

Wordt met je Trauma weer meester over je eigen brein

Ben meester over je eigen brein?

We leven in een wereld waarin ons succes afhangt van de kwantiteit en kwaliteit van ons breinwerk, maar de meeste ondernemende breinwerkers vernietigen hun intellectuele productiviteit zonder dat ze dat beseffen, omdat ze geen idee hebben wat het menselijke brein wel en niet kan. Is het niet vreemd dat je niet weet hoe je belangrijkste tool werkt?

Volgens professor Theo Compernolle heeft een mens drie breinen. Vooreerst hebben we een reflexbrein. Het is ons reptielenbrein dat bij gevaar meteen in actie schiet. Stel dat er bij jou een tijger komt binnengestormd, dan zijn er drie opties: vechten, bevriezen of vluchten. Vermoedelijk ga je razendsnel en zonder nadenken voor de laatste optie. Het voordeel van dit flitsbrein is dat het onvermoeibaar is. Je mag nog volledig uitgeput zijn, als die tijger opdaagt, ben je klaar wakker. Het werkt immers zintuigelijk en emotioneel.

Bij het coachen van kennis ondernemers, zoals coaches, trainers, consultants e.a. begon ik me zorgen te maken dat ze, omdat ze weinig of niets van het menselijke brein wisten, hun waardevolle informatietechnologie gebruikten op een manier die hun intellectuele productiviteit ondermijnde, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Wordt als kennis ondernemer meester over je brein

Als High Value kennis ondernemer moet je informatie, kennis en inzicht echter verwerken, begrijpen, behandelen,Wordt als leidinggevende meester over je brein produceren en creëren, zowel voor je bedrijf als voor je persoonlijke ontwikkeling en carrière.

Als je je eigen intellectuele eigendom op dezelfde manier gebruikt als de miljarden mensen die uitsluitend consumeren, en je laat verleiden om altijd en overal online te zijn – eerder slaaf dan vrij, eerder volgend dan leidend – dan loop je in een informatieconsumptie- of zelfs verslavingsval, die geen ruimte laat voor echte aandacht en om intellectueel productief en creatief te zijn.

Als ondernemende breinwerker ben je er verantwoordelijk voor dat je met je met jouw high value programma(s) bereikt wat jij wilt, de informatie verzamelt en daarover reflecteert. Als je voortdurend reactief consumeert, heb je geen tijd of ruimte om informatie te verwerken en eigen creatieve ideeën te ontwikkelen, of ze voor iets waardevols te gebruiken.

Je ondergraaft je prestaties als je voor consumptie bestemde verslavende apps en snufjes gebruikt om professionele informatie te produceren.

Beslissingen nemen en neurowetenschappen

Als je als high value ondernemer echt een belangrijke keuze wilt maken, is derhalve kennis van ons brein belangrijk. We denken voortdurend. Dit denken vindt plaats in het breinsysteem dat het reflecterende brein heet. Dit breinsysteem is verantwoordelijk voor bewuste reflectie, voor logisch, analytisch en synthetisch denken, voor creatief denken, voor het oplossen van problemen, vooruitdenken, reflecteren op het verleden en diep nadenken.

Wij hebben drie besluitvormende breinsystemen

In de afgelopen twintig jaar hebben veel neurowetenschappers en neuropsychologen door onderzoek vastgesteld dat we drie cognitieve, besluitvormende breinsystemen hebben. het reflecterende brein, het reflexbrein en het archiverende brein. Idealiter werken ze samen voor een optimale intellectuele prestatie, hoewel ze soms met elkaar wedijveren.

Het reflecterende brein. 

Dat is ons denkend brein. is langzaam en heeft voortdurend aandacht en concentratie nodig om bijv. plannen te maken. Als alles goed gaat, controleert dit brein het totale brein en neemt het voor ons weloverwogen beslissingen. Naarmate je bepaalde trainingen volgt, boeken leest en coachprogramma's volgt en competenties leert, wordt onderstaande als vanzelfsprekend beschouwd.

  • Persoonlijke groei 
  • Communicatie (bijv. NLP)
  • High Value Business doelstellingen
  • Marketing en sales strategieën
  • Video's maken 
  • Content maken 

Als je bovenstaande onder de knie hebt, wordt het een automatisme en neemt het reflexbrein deze taak over. Je haalt informatie in alle rust intuïtiever of op basis van associaties snel op zonder hoeven na te denken. Je weet het al. Alles is onbewust geordend opgeslagen!

Reflexbrein

De natuurlijke, genetisch bepaalde tendens is dat ons fascinerende primitieve reflexbrein sneller reageert dan ons fantastische reflecterende brein.

Zintuiglijk brein in het hier en nu is automatisch, snel, reactief: genereert bliksemsnel conclusies, indrukken, kan niet omgaan met inconsistenties en zal de waarneming van de werkelijkheid automatisch veranderen om consistentie te bereiken, wisselt snel en gemakkelijk van taak, onafhankelijk van het werkgeheugen, automatisch en is vooral intuïtief!

Ons archiverende brein

Elke dag nemen uit de buitenwereld onze hersenen miljarden bits en bytes aan informatie op. Het brein kan zich nietWordt een breinleider veroorloven om al deze gegevens op een grote hoop te gooien.  

Het besluit wat daarvan kan worden weggegooid en wat er in het langetermijngeheugen moet worden opgeslagen. Ze moeten zo worden geordend en opgeslagen dat ze voor toekomstig gebruik beschikbaar blijven.

Ons onbewuste. Dat heeft een capaciteit die 200.000 keer groter is dan die van ons bewuste, ons denkend brein. Een gigantisch potentieel. Het archiverend brein slaat informatie op en ordent.. Het zorgt ook voor de verbinding met herinneringen. Het combineert en legt verbindingen waardoor nieuwe ideeën ontstaan.

Ze sorteren deze informatie op associatieve manieren die we nog niet kennen.

Over de schrijver
Trauma - Burn-out Coach | High Value Ondernemerscoach | Neurocoach | Zelf en Breinleiderschap. Eclectisch Psychosomatisch Maatwerk | Stress, Energie en Timemanagement. Ik ben inlevend, intuïtief, analytisch, observerend, empathisch, betrokken, positief en geestig! Mijn persoonlijke kernwaarden zijn, Vertrouwen - Verbinding- Verantwoordelijkheid en Vrijheid.
Reactie plaatsen