Je onderbewustzijn is gericht op het leven
14 maart 2022 
in Brein
4 min. leestijd

Je onderbewustzijn is gericht op het leven

Meer dan negentig procent van je geestelijk leven speelt zich onder de drempel van het bewustzijn af. Daarom leiden alle mannen en vrouwen die niet weten hoe zij van dit wonderbaarlijke vermogen gebruik kunnen maken, een uitermate beperkt leven. De processen van je onderbewustzijn zijn altijd opbouwend en gericht op het leven.

Het onderbewustzijn is gericht op ons leven

Je onderbewustzijn is de bouwer van je lichaam en houdt alle vitale functies ervan in stand. Het is vierentwintig uur per dag actief en neemt nooit rust. Onafgebroken probeert het je te helpen en tegen onheil te beschermen. Je onderbewustzijn staat in contact met de bron van oneindig leven en grenzeloze wijsheid.  De ingevingen en impulsen die het ons geeft, zijn altijd gericht op het leven.

Onze grote aspiraties, inspiraties en visioenen van een grootser en nobeler leven zijn afkomstig uit ons onderbewustzijn. Je diepste overtuigingen zijn niet verstandelijk beredeneerbaar, omdat ze niet uit je rationele, bewuste geest afkomstig zijn, maar uit je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn spreekt tot je in de vorm van ingevingen (intuïties), impulsen, voorgevoelens, associaties, ideeën en instinctieve drang. 

Boven jezelf uitstijgen

Voortdurend spoort het je aan om je te verheffen tot een hoger plan om boven jezelf uit te stijgen en te groeien en vooruitgang te boeken. Om stoutmoedig nieuwe gebieden te verkennen en grotere hoogten te bereiken. Ook de drang tot liefhebben of het leven van een medemens te redden is uit de diepte van het onderbewustzijn afkomstig.

Lichaamsreacties op geestelijke processenonderbewustzijn

De wisselwerking tussen “bewustzijn en onderbewustzijn” vereist een wisselwerking tussen twee corresponderende zenuwstelsels.

Het cerebrospinale stelsel is het orgaan van de bewuste geest: het sympathische zenuwstelsel, dat van het onderbewustzijn. Het cerebrospinale zenuwstelsel vormt het kanaal waarlangs je zintuiglijke indrukken waarneemt en verwerkt, via je vijf fysieke zintuigen: het middel ook, waarmee je de bewegingen van je lichaam bestuurt. Dit stelsel heeft zenuwverbindingen naar en in de hersenen (die er het centrum van vormen) en vormt het instrument voor al je willekeurige en bewuste geestelijke handelingen.

Het sympathische zenuwstelsel, soms ook wel het onwillekeurige zenuwstelsel genoemd, heeft zijn centrum in de massa ganglioncellen van de solar plexus ter hoogte van de maag, een reden waarom het ook wel het abdominale brein wordt genoemd. Dit centrum is het kanaal voor die geestelijke handelingen die beneden de bewustzijnsdrempel de vitale lichaamsfuncties in stand houden.

De nervus vagus (de voornaamste zenuw van het parasympathische stelsel) verlaat de hersenregionen als onderdeel van het bewuste zenuwstelsel waar wij ook ons spraakorgaan mee besturen, hiervandaan daalt deze zenuw door de borstkas af en vertakt zich naar hart en longen, en tenslotte, na het passeren van het middenrif, verliest deze zenuw de buitenste laag die alle zenuwen van het willekeurige zenuwstelsel kenmerkt. Hij ziet er nu precies zo uit als de zenuwen van het sympathische stelsel, maar vormt in feite de verbindingsschakel tussen beide zenuwstelsels en maakt zo de mens fysiologisch tot een eenheid.

Sterk vereenvoudigd kunnen we de wisselwerking tussen lichaam en geest als volgt omschrijven: het bewustzijn ontvouwt een gedachte, en deze wekt via inductie een overeenkomstige vibratie op in je willekeurige zenuwstelsel. Deze veroorzaakt op zijn beurt een soortgelijk stroompje in je onwillekeurige zenuwstelsel en brengt op die manier de gedachte over naar je onderbewustzijn, dat de scheppende kracht is. Langs deze weg kunnen gedachten zich transformeren tot concrete, tastbare dingen.

Elke gedachte die zich in je bewustzijn ontvouwt en door jou als juist en waar wordt aanvaard, wordt door je hersenen doorgegeven naar je solar plexus, het brein van je onderbewustzijn, en krijgt daar vorm als een lichamelijke reactie of een concreet ding in je ervaringswereld.

Een intelligente kracht zorgt voor het lichaam

Bij bestudering van het cellulaire systeem en de structuur van organen als de ogen, de oren, het hart, de lever, de blaas, enzovoort, verwerven we het inzicht dat ze allemaal uit groepen cellen bestaan, die een groepsintelligentie vormen waarin ze met elkaar samenwerken en bij machte zijn opdrachten te ontvangen en langs deductieve weg uit te voeren – en wel door gevolg te geven aan een suggestie van de geestelijke ‘centrale’ (jouw bewustzijn).

Beknopte samenvatting

1. Je onderbewustzijn is de ‘bouwer’ van je lichaam en is vierentwintig uur per dag met die taak bezig. Door negatieve gedachten doe je afbreuk aan de werkzaamheid van je onderbewustzijn, dat je leven in stand houdt.
2. Geef voor het slapen gaan je onderbewustzijn opdracht je probleem op te lossen: het zal dienovereenkomstig reageren.
3. Waak over je gedachten. Elke gedachte die als waar wordt geaccepteerd, wordt vanuit je hersenen overgebracht naar je solar plexus (abdominale brein) om daar tot een realiteit in je bestaanswereld te worden getransformeerd.
4. Weet dat je jezelf kunt ‘herbouwen’ door je onderbewustzijn een nieuwe ‘blauwdruk’ voor te leggen.
5. Je onderbewustzijn is altijd en overal op het leven gericht. Het is echter te beïnvloeden door het bewustzijn – en op dat niveau is er een taak voor je weggelegd. Houd je onderbewustzijn premisses voor, die waarachtig zijn. Je onderbewustzijn is altijd werkzaam in overeenstemming met je denk gewoonten.
6. Om de elf maanden vernieuwen alle cellen van je lichaam. Verander je lichaam door je gedachten om te polen en blijf positief denken.
7. Gezond zijn is normaal: het is abnormaal om ziek te zijn. In jouw innerlijk is het harmonisch beginsel werkzaam.
8. Gedachten en gevoelens van jaloezie, angst, zorgen en twijfels doen afbreuk aan je zenuwen en klieren: hierdoor ontstaan zowel geestelijke als lichamelijke aandoeningen.
9. Alles wat je als waar met stelligheid aan je onderbewustzijn voorhoudt en als waarachtig aanvoelt, zal zich in je geest, je lichaam en je levensomstandigheden manifesteren.

Denk positief! Kies voor het goede en neem deel aan de vreugde van je leven!


Ronald van Akkeren

High Value Businesscoach, High Value Lifecoach, Breinexpert, NLP - PMA – EFT - MBTI type indicator Life-changing & Transformatie | Autonomie en Financiële Vrijheid met High Value Ondernemen.

 Mijn persoonlijke kernwaarden zijn;

 Ik sta voor: Vertrouwen - Verbinding - Verantwoordelijkheid - Veerkracht en Vrijheid!

Over de schrijver
Trauma - Burn-out Coach | High Value Ondernemerscoach | Neurocoach | Zelf en Breinleiderschap. Eclectisch Psychosomatisch Maatwerk | Stress, Energie en Timemanagement. Ik ben inlevend, intuïtief, analytisch, observerend, empathisch, betrokken, positief en geestig! Mijn persoonlijke kernwaarden zijn, Vertrouwen - Verbinding- Verantwoordelijkheid en Vrijheid.
Reactie plaatsen