Trauma

Deze caterogie gaat over mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meemaakt. Wat kan leiden tot symptomen zoals intense angst, flashbacks, nachtmerries, vermijding van herinneringen aan het trauma en verstoring van het dagelijks functioneren. Deze symptomen kunnen in de loop van de tijd blijven bestaan en kunnen de kwaliteit van leven van de persoon aanzienlijk blijven beïnvloeden. 

Doel is om de kwaliteit van leven van mensen met een trauma te kunnen verbeteren. Zelfredzaamheid vergroten en leren omgaan met de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale gevolgen daarvan.

Berichten over Trauma:
Hybryde werken als High Value Ondernemer na een trauma herstel
0
Hybryde werken als High Value Ondernemer na een trauma herstel
Hybryde werken als High Value Ondernemer na een trauma herstel
Terugval na een trauma
0
Terugval na een trauma
Terugval na een trauma
High Value Ondernemen na een Trauma
0
High Value Ondernemen na een Trauma
High Value Ondernemen na een Trauma